Stiftelsen Lingklubbens Lingstipendium 2014

”Styrelsen i Stiftelsen Lingklubben har beslutat att tilldela Josefin Kumlin, SOL-flickornas Gymnastikförening, 2014 års Lingstipendium. Vi gör det efter att bland annat ha tagit de av Josefins blogg www.josefinkumlin.se och då särskilt hennes text om svensk barn- och ungdomsidrott. Josefin är med sitt glada och positiva sätt en person som med sitt engagemang inspirerar även övriga tränare i föreningen.

Josefin, som idag är tränare i trupp och dessutom ordförande i SOL-flickornas truppsektion, vill fortsätta sin personliga utveckling genom att gå SISU:s Fystränarutbildning. Vi är övertygade om att Josefin med dessa nya kunskaper kommer att tillföra ny kunskap till både föreningen och till svensk gymnastik. Lingklubben, vars syfte bland annat är att stödja utvecklingen av svensk gymnastikrörelse nationellt och/eller internationellt, vill gärna med detta stipendium vara med och stödja Josefins fortsatta utveckling.

Styrelsen för Stiftelsen Lingklubben ber att få gratulera Josefin Kumlin till 2014 års stipendium, samtidigt som vi ber att få önska henne lycka till i fortsättningen som ledare och tränare!


© Josefin Kumlin, 2014 (om inte annat anges)

Stockholms Stads Ungdomsledarstipendium 2014

Efter att min föreningsstyrelse nominerat till Stockholms stads ungdomsledarstipendium fick jag den 18 november 2014 ta emot stipendiet i Stockholms Stadshus. Nomineringen var följande:

”SOL-flickornas GF vill nominera Josefin Kumlin.

Josefin har varit ledare i SOL-flickornas GF sedan 2007 och är en mycket värdefull person för vår förening och framförallt för dess barn och ungdomar. Hon har ett enormt engagemang och är detta verksamhetsår tränare för fyra olika grupper med gymnaster i åldrarna 6-14 år, ordförande för föreningens sektion för truppgymnastik och ledamot i utbildningskommittén i SOL-flickornas GF.

Josefin har ett fantastiskt ledarskap och en förmåga att se varje individ och att möta varje gymnast på dennes nivå, oavsett ålder. Då hon i sin ledarroll är en viktig förebild för föreningens alla tränare har Josefin fått uppdraget att hålla i föreningens interna ledarskapsutbildning, och detta gör hon med bravur.

Josefin skriver som privatperson en blogg där hon bland annat nyligen berättat om sin syn på vad Svensk barn- och ungdomsidrott betytt för henne.”


© Josefin Kumlin, 2014 (om inte annat anges)